Beze zbytku odstranitelná beze zbytku odstranitelná
Odstranitelná vrchní vrstva odstranitelná vrchní vrstva
Tapeta odstranitelná za mokra tapeta odstranitelná za mokra
Dostatečná stálobarevnost na světle dostatečná stálobarevnost na světle
Uspokojivá stálobarevnost na světle uspokojivá stálobarevnost na světle
Dobrá stálobarevnost na světle dobrá stálobarevnost na světle
Velmi dobrá stálobarevnost na světle velmi dobrá stálobarevnost na světle
Výborná stálobarevnost na světle výborná stálobarevnost na světle
Bez sesazení vzoru bez sesazení vzoru
Příme sesazení vzoru příme sesazení vzoru
Přesazení vzoru přesazení vzoru
Převrácené lepení, tzn. každý druhý pás tapety se lepí vzhůru nohama převrácené lepení, tzn. každý druhý pás tapety se lepí vzhůru nohama
Odolná proti vodě při jejím zpracování odolná proti vodě při jejím zpracování
 Omyvatelná, tzn. lehké znečištění se může odstranit vlhkou houbou omyvatelná, tzn. lehké znečištění se může odstranit vlhkou houbou
 Vysoce omyvatelná, tzn. znečištění kromě olejů, tuků, atd. lze odstranit slabým mýdlovým roztokem vysoce omyvatelná, tzn. znečištění kromě olejů, tuků, atd. lze odstranit slabým mýdlovým roztokem
 Odolná proti drhnutí, tzn. znečištění lze odstranit slabým mýdlovým roztokem a měkkým kartáčkem odolná proti drhnutí, tzn. znečištění lze odstranit slabým mýdlovým roztokem a měkkým kartáčkem
 Vysoce odolná proti drhnutí, tzn. nečistoty lze odstranit mechanicky čistícím prostředkem a kartáčkem  vysoce odolná proti drhnutí, tzn. nečistoty lze odstranit mechanicky čistícím prostředkem a kartáčkem  
 Lepidlo se nanáší na tapetu lepidlo se nanáší na tapetu 
 Lepidlo se nanáší na tapetovaný podklad lepidlo se nanáší na tapetovaný podklad 
 Předklížená tapeta; zadní strana tapety je předem opatřená vrstvou lepidla, která se aktivuje krátkým namočením ve vodě předklížená tapeta; zadní strana tapety je předem opatřená vrstvou lepidla, která se aktivuje krátkým namočením ve vodě  
 Duplexová ražená tapeta duplexová ražená tapeta 
 Přesah a dvojitý řez; pruhy se překrývají o 5-8 cm a oříznou se nožem přesah a dvojitý řez; pruhy se překrývají o 5-8 cm a oříznou se nožem 
 Odolnost proti nárazu odolnost proti nárazu