Co byste měli vědět před aplikací samolepících fólií a tapet?

Někdy jsou samolepící fólie také označovány jako samolepící tapety, jedná se pouze o dvojí označení pro zcela totožný produkt. Samolepící fólie jsou připraveny k okamžité aplikaci. Lze je nalepit na všechny hladké, suché a bezprašné povrchy. Před nalepením zbavte povrch drsných míst. Omítka, křída nebo vápnem natřené povrchy by měly být před použitím fólie uhlazeny základním nátěrem a napenetrovány.

Pomůcky: nůžky, popř. lámací nůž, pravítko, tužka, voda (jen dle typu samolepící fólie), hadřík nebo stěrka, jehla

Pracovní postup

  • Začněte kontrolou samolepící tapety. Zaměřte se především na vzor, barvy a povrch. Po této kontrole si promyslete, jak daný předmět chcete polepit a rozměřte si jej na zadní stranu samolepící tapety.
  • K měření a stříhání folie použijte měřící čtverce na jejím okraji.
  • Když budete pokrývat větší plochy, navlhčete vodou plochu, na kterou budete lepit samolepící fólie. Potom stáhněte nejdříve asi 10 cm rubové strany papíru a „obnaženou“ folii přiložte na určené místo. UPOZORNĚNÍ: Zrcadlovou samolepící fólii, tabulovou fólii, imitace kovových tapet, velurové samolepící tapety a další speciální fólie lepte bez použití vody! Vodu rovněž nepoužívejte na savý podklad. Tento pracovní postup je pouze orientační a může se lišit dle typu samolepící fólie.
  • Při lepení fólie dbejte pokynů výrobce na zadní straně etikety.

Před lepením samolepicí tapety navlhčete podklad vodou. Na navlhčený podklad přiložte samolepicí tapetu. A lehce setřete hadříkem anebo stěrkou, která nepoškodí povrch. Vytlačte bubliny dolů.

  • Odlepujte zadní stranu papíru jednou rukou, a druhou rukou uhlazujte folii vždy od středu k okrajům. K tomu použijte nejlépe měkký hadřík nebo stěrku.
  • Jestliže je folie pokřivená, opatrně ji stáhněte zpět bez napínání a znovu ji přilepte.
  • Přelepování folie může být prováděno pouze během aplikace, protože po několika hodinách je již folie pevně přilepena.
  • Když pokrýváte větší plochu několika pásy, počítejte na překrytí asi s 10 mm. Na okrajích nechte folii přesahovat asi 5 mm a odřízněte ji až když je lepení ukončeno.
  • Když lepíte folii na hranách, lehce ji přitlačte k hraně s použitím elektrické žehličky (na nejnižší teplotě). Záhyby a vzduchové bubliny mohou být odstraněny lehkým vytlačením ve směru od středu k okrajům. Vzniklé bubliny propíchněte jehlou a vytlačte vzduch ven.
  • Samolepící folii lze čistit mýdlovou vodou. Sejmutí starých folií bez zbytku se docílí jejich mírným zahřátím.

Každá činnost vyžaduje na počátku trochu zručnosti a praxe. Věříme, že se Vám bude se samolepícími tapetami pracovat dobře a lepením získáte časem potřebnou zručnost. Přejeme hezkou proměnu Vašich domovů, renovaci dveří nebo "vylepšení" Vašich oblíbených předmětů, na kterých se již podepsal zub času, ale ještě je nechcete vyhodit.

Samolepící fólie a tapety d-c-fix, Gekkofix (bývalý Alkor, Venilia), Friedola na našem e-shopu tvoří kompletní nabídka tohoto sortimentu v Evropě v kategorii samolepící fólie a samolepící tapety. Samolepící tapety a fólie držíme ve velkých objemech (stovky metrů) v našich skladech. V případě velkoobchodních odběrů poskytujeme odběratelům individuální slevy.